ShakeyCam

Napisał: Lord Michał VIII, 01 Wrzesień 2008 21:19

Metryczka

Mod - Path, po uruchomieniu moda jedyną zmianą jaką zaobserwujemy będzie pierwszo-osobowy widok. Efekt jak przy wciśnięciu klawisza “F” z tą różnicą, że efekt jest “na stałe”. W Gothic I było to nie możliwe. Oczywiście podczas rozmowy, czy wykonywaniu niektórych funkcji (np. wchodzenie po drabinie) widok wraca do trzeciej osoby.

Mod jest w wersji angielskiej ale ponieważ były zmieniane tylko skrypty kamery, po angielsku jest tylko informacja w Gothic-Starterze.